Algemene voorwaarden Wandelwaarde

Bij inschrijving ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

INSCHRIJVEN
– Het inschrijfgeld wordt via een iDEAL-betaling voldaan;
– Een inschrijving is definitief, na inschrijving door betaling van het inschrijfgeld is restitutie van gelden niet mogelijk;
– Een na inschrijving ontvangen routecode is geldig voor éénmalige deelname op één device (smartphone) gedurende 12 uur na inlog.

DEELNAME
– Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;
– Deelname vindt plaats op een zelfgekozen dag op een zelfgekozen route uit het totale aanbod;
– De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor (dekking van) schade aan personen en/of schade dan wel verlies van materiaal / eigendommen (deze ligt bij de opdrachtgever, in deze de deelnemer en/of de bezoeker);
– In het geval van personen geldt dit voor personen die aan het evenement deelnemen en/of personen die het evenement bezoeken;
– Respecteer de natuur op de route, verontreinig de route niet en hou je aan de verkeersregels;
– Door deelnemers gemaakt – en aan de organisatie ter beschikking gesteld – beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie.

AFGELASTING
– De organisatie behoudt zich het recht voor plaatsen en/of routes te wijzigen;
– De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van wet- en regelgeving, calamiteiten of anderszins;
– Indien het evenement wordt afgelast, zal er – zo mogelijk naar beoordeling van de organisatie – een nieuwe mogelijkheid voor deelname worden vastgesteld;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten om aan het evenement te kunnen deelnemen;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.

DISCLAIMER
– Naast bovengenoemde specifieke voorwaarden zijn de in de disclaimer (en als zodanig op de site geplaatste) opgenomen artikelen onverkort van toepassing.

Organisatie
AsUgo

www.asugo.nl
organisatie@asugo.nl