Algemene voorwaarden

Bij inschrijving ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

INSCHRIJVEN
– Het inschrijfgeld wordt via een iDEAL-betaling voldaan;
– Een inschrijving is definitief, na inschrijving door betaling van het inschrijfgeld is restitutie van gelden niet mogelijk;
– Indien het evenement wordt afgelast of stilgelegd, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

DEELNAME
– Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;
– De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor (dekking van) schade aan personen en/of schade dan wel verlies van materiaal / eigendommen (deze ligt bij de opdrachtgever, in deze de deelnemer en/of de bezoeker);
– In het geval van personen geldt dit voor personen die aan het evenement deelnemen en/of personen die het evenement bezoeken;
– Respecteer de natuur op de route en verontreinig de route niet;
– Hou je aan de verkeersregels en volg de aanwijzingen van de begeleiders op;
– Beeldmateriaal van het evenement kan gebruikt worden voor publicatie.

AFMELDING
– Indien je niet in de gelegenheid bent bij de editie waarvoor je je hebt ingeschreven te komen, kun je je tot 24 uur van te voren afmelden;
– Bij tijdige afmelding behoud je je recht op deelname voor de eerstvolgende editie, bij te late afmelding komt je inschrijving te vervallen.

AFGELASTING
– De organisatie behoudt zich het recht voor de route, starttijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van wet- en regelgeving, calamiteiten of anderszins;
– Indien het evenement wordt afgelast, zal er – zo mogelijk naar beoordeling van de organisatie – een nieuwe datum worden vastgesteld;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten om aan het evenement te kunnen deelnemen;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.

DISCLAIMER
– Naast bovengenoemde specifieke voorwaarden zijn de in de disclaimer (en als zodanig op de site geplaatste) opgenomen artikelen onverkort van toepassing.

Organisatie
AsUgo

www.asugo.nl
organisatie@asugo.nl