Verlaat de startlocatie met foto 1 voor je en ga linksaf

Hou foto 2 links van je en steek voorzichtig de weg over

Ga bij foto 3 het plankenpad op

Ga op het einde van het plankenpad bij foto 4 rechtsaf

Loop op het betonpad verder rechtdoor met foto 5 rechts van je

Ga bij foto 6 linksaf

Ga op het pad tussen foto 7 verder rechtdoor of over het speeltoestel natuurlijk!

Ga bij foto 8 linksaf het onverharde bospad op

Loop verder rechtdoor met foto 9 links van je, steek voorzichtig de weg over en ga linksaf

Loop op de weg van foto 10 verder rechtdoor

Sla bij foto 11 rechts af

Loop rechtdoor met foto 12 links van je

Loop verder rechtdoor met foto 13 rechts van je

Ga bij foto 14 linksaf

Loop over het pad verder rechtdoor tot voorbij foto 15

Sla linksaf bij foto 16

Loop op het onverharde pad verder rechtdoor met foto 17 links van je

Ga rechtdoor bij foto 18 en dan rechtsaf naar de finish