Ga uit de sporthal linksaf en volg het tegelpad van foto 1 met de school links van je

Ga bij foto 2 linksaf en loop verder op het tegelpad

Volg het pad van foto 3 tot aan de splitsing en ga dan voor het water linksaf

Sla rechtsaf over foto 4 en ga daarna linksaf

Sla rechtsaf bij foto 5 en volg het pad tussen de sportvelden

Loop verder rechtdoor met foto 6 rechts van je

Loop door foto 7 en steek schuin de parkeerplaats over (let op auto’s!)

Steek de weg over bij foto 8 en ga linksaf op de stoep verder

Sla rechtsaf bij foto 9 het park in en ga rechtdoor verder

Loop schuin rechtdoor langs foto 10

Sla linksaf en loop voor foto 11 langs

Ga verder rechtdoor bij foto 12

Verlaat het park bij foto 13 en sla na de brug linksaf

Steek over bij foto 14 en ga rechtdoor de straat in

Volg de straat tot foto 15 en ga na de brug (schuin) rechtsaf

Ga rechtsaf bij foto 16 de brug over

Sla linksaf bij foto 17

Ga over het bruggetje van foto 18 linksaf het grasveld op

Loop rechtdoor over het grasveld tot voorbij foto 19 en sla dan linksaf

Volg de weg, sla bij de 1e t-splitsing linksaf en bij de 2e t-splitsing rechtsaf langs foto 20

Ga bij foto 21 het fietspad op

Loop langs foto 22 door tot aan de finish!