Loop het fietspad op met foto 1 rechts van je.

Sla na foto twee rechtsaf het zand-/graspad op.

Ga bij foto 3 linksaf…

…en bij foto 4 linksaf het plankenpad op.

Volg het plankenpad langs foto 5…

…langs foto 6…

…en langs foto 7 tot het eind.

Hou bij foto 8 schuin rechts aan.

Ga bij foto 9 schuin rechtdoor het zand-/graspad op.

Volg het zand-/graspad tot foto 10 en ga rechtdoor.

Hou foto 11 links van je en ga rechtdoor verder.

Ga verder op het pad van foto 12.

Ga linksaf bij foto 13 het fietspad op.

Loop rechtdoor met foto 14 rechts van je.

Ga linksaf bij foto 15 door het hek het brede pad op.

Ga links of rechts om foto 16 heen en verder rechtdoor.

Ga over foto 17 heen en verder rechtdoor.

Ga bij foto 18 rechtsaf om de vijver heen (water links).

Ga bij foto 19 rechtsaf het paadje op.

Ga bij foto 20 linksaf…

…bij foto 21 weer linksaf…

…en bij foto 22 rechtsaf.

Ga bij foto 23 linksaf.

Loop langs foto 24 (links) rechtdoor tot aan de finish!