Ga vanuit de start linksaf naar foto 1.

Ga linksaf bij foto 2.

Ga rechtsaf bij foto 3 …

… loop langs foto 4 en ga voor de doorgaande weg rechtsaf.

Steek over bij foto 5 …

… en ga rechtsaf bij foto 6 en volg het pad tot over de parkeerplaats.

Ga bij foto 7 (voor het hek) het onverharde pad op.

Volg het onverharde pad bij foto 8 verder (speeltuin rechts van je).

Ga bij de kruising met de weg rechtsaf langs foto 9.

Ga rechtsaf bij foto 10.

Ga linksaf bij foto 11 en loop verder rechtdoor (2x de weg over).

Ga rechtsaf bij de splitsing van foto 12.

Volg het pad met het water van foto 13 links van je …

… bij foto 14 rechtdoor …

,… en rechtsaf bij foto 15 het parkje uit.

Loop langs de weg helemaal rechtdoor tot foto 16 en steek over het parkje in.

Hou bij foto 17 het rechterpad aan …

… en ga op het rechterpad van foto 18 verder.

Ga bij foto 19 het parkje uit en ga linksaf.

Ga bij de splitsing van foto 20 rechtsaf.

Ga na foto 21 linksaf.

Steek de weg over, ga langs foto 22 …

… en loop rechtdoor naar de finish!